Detektyw, Agencja detektywistyczna, Śledzenie, Zdrady, Niewidzialni
Detektyw, Agencja detektywistyczna, Śledzenie, Zdrady, Niewidzialni
Detektyw, Agencja detektywistyczna, Śledzenie, Zdrady, Niewidzialni
Detektyw, Agencja detektywistyczna, Śledzenie, Zdrady, Niewidzialni
Detektyw, Agencja detektywistyczna, Śledzenie, Zdrady, Niewidzialni

Infolinia dostępna od poniedziałku do piątku 10.00 - 20.00

Detektyw, Agencja detektywistyczna, Śledzenie, Zdrady, Niewidzialni

POŁĄCZ

MENU

41 375 72 37

+48 41 37 57 237

41 375 72 37

Infolinia dostępna od poniedziałku do piątku 10.00 - 20.00

Infolinia dostępna od poniedziałku do piątku 10.00 - 20.00

41 375 72 37

Infolinia dostępna od poniedziałku do piątku 10.00 - 20.00

Infolinia dostępna od poniedziałku do piątku 10.00 - 20.00

Detektyw, Agencja detektywistyczna, Śledzenie, Zdrady, Niewidzialni

PANEL KLIENTA

od poniedziałku do piątku
w godzinach 10.00 - 20.00

Detektyw, Agencja detektywistyczna, Śledzenie, Zdrady, Niewidzialni
Agencja detektywistyczna, Profesjonalne Śledztwa, Obserwacje, Zdrada. Detektyw
Detektyw, Agencja detektywistyczna, Śledzenie, Zdrady, Niewidzialni

(+48) 41 375 72 37

41 375 72 37

+48 41 37 57 237

41 375 72 37

Infolinia dostępna od poniedziałku do piątku 10.00 - 20.00

Infolinia dostępna od poniedziałku do piątku 10.00 - 20.00

41 375 72 37

Infolinia dostępna od poniedziałku do piątku 10.00 - 20.00

Detektyw, Agencja detektywistyczna, Śledzenie, Zdrady, Niewidzialni

Rozwód z orzeczeniem o winie a podział majątku.

20 kwietnia 2023

 

Rozwód z orzeczeniem o winie jest na ogół złożonym postępowaniem, które stanowi spore obciążenie dla każdej ze stron. Zarówno przed, jak i w trakcie oraz po zakończeniu sprawy, można dokonać podziału majątku. Niekiedy wiąże się to z dodatkowymi trudnościami w kwestii formalnego zakończenia małżeństwa. Czy zatwierdzenie winy małżonka wpływa na podział majątku? Co jeszcze należy wiedzieć o tym zagadnieniu?
 

Rozwód z orzeczeniem o winie a podział majątku – co warto wiedzieć przed złożeniem pozwu rozwodowego?
 

Na ogół sprawy o podział majątku prowadzi się w osobnym postępowaniu – zaraz po zakończeniu sprawy rozwodowej. Niezależnie od tego, czy mowa o rozwodzie z orzekaniem o winie, czy bez, strony mają szansę na zawarcie ugody bądź skierowanie postępowania do sądu. Dzięki pierwszemu sposobowi możliwe jest podzielenie majątku właściwie od ręki. Strony pozostające w konflikcie najczęściej nie dochodzą jednak do porozumienia poprzez negocjacje. Wtedy właśnie kieruje się postępowanie do sądu. Tak naprawdę podział majątku po rozwodzie z orzekaniem o winie odbywa się na tej samej zasadzie co w przypadku rozwodu bez orzekania. Były małżonek, który jest odpowiedzialny za rozpad pożycia, posiada równe prawo do swojej części majątku, co małżonek nieuznany winnym. Coraz częściej można jednak usłyszeć o pewnym wyjątku – to sytuacja, w której powodem rozwodu są problemy finansowe, związane np. z hazardem czy trwonieniem wspólnego majątku. Wtedy zdarza się, że sąd ustala nierówne udziały, na korzyść strony, która nie została uznana odpowiedzialną za rozpad małżeństwa.
 

Podział majątku a rozdzielność majątkowa – czy z przeprowadzeniem podziału trzeba czekać do rozwodu?
 

Wspólność majątkowa ustaje w chwili wydania wyroku rozwodowego. Wtedy możliwe jest przeprowadzenie podziału majątku. Istnieje jednak jeszcze inna opcja pozwalająca na podział wspólnego majątku. Mowa o rozdzielności majątkowej sporządzonej w formie aktu notarialnego. Od tego momentu majątki męża i żony stają się odrębne, a wspólne części są tzw. współwłasnością ułamkową. Rozdzielność majątkowa (intercyza) oraz rozwód z orzekaniem o winie ściśle łączą się ze sobą. Podział majątku bywa problematyczny, natomiast rozdzielność umożliwia wyeliminowanie tego problemu. Osoby chcące oszczędzić sobie nieco stresu mają więc szansę na uregulowanie sytuacji majątkowej jeszcze w czasie trwania małżeństwa.
 

Jak uzyskać korzystny podział majątku po rozwodzie?
 

Osoby, które jednak decydują się na podział majątku, powinny pamiętać o kilku ważnych kwestiach. Zgodnie z art. 43 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego, oboje małżonkowie mają równe udziały w majątku wspólnym. Z istotnych powodów każdy z nich ma prawo żądać, by ustalenie udziałów w majątku wspólnym uwzględniało stopień, w którym każdy z nich przyczynił się do powstania rzeczonego majątku. Przy ocenie tego stopnia uwzględnia się również nakład pracy osobistej w wychowaniu dzieci i we wspólnym gospodarstwie domowym. Oznacza to więc, że osoba, która chce otrzymać większą część majątku, musi wykazać, że w większym stopniu przyczyniła się do jego gromadzenia. Na początku należy zgłosić się do adwokata lub radcy prawnego, których możemy polecić. Konieczne jest wypisanie wszystkich aktywów i pasywów będących w posiadaniu małżonków z podziałem na osobiste i wspólne. Trzeba też wyznaczyć ich wartość, a następnie rozstrzygnąć, kto będzie miał prawo do posiadania każdego z aktywów i pasywów.
 

W jaki sposób może pomóc detektyw?
 

Osoby, które przygotowują się do rozwodu z orzeczeniem o winie, mogą skorzystać z usług profesjonalnego detektywa. Pomoże on w zdobyciu dowodów potrzebnych podczas sprawy rozwodowej. Sam detektyw może być też świadkiem w sprawie, a przygotowany przez niego raport posłuży jako ważny dowód. Profesjonalista dostarczy np. zdjęcia potwierdzające zdradę jednego z małżonków, ustali sposób opieki nad dzieckiem znajdując dowody na to, w jaki sposób jeden z małżonków przyczynia się do jego wychowania, a także udowodni alkoholizm partnera. Wynajęty śledczy prowadzi wnikliwą obserwację małżonka, dlatego przygotowany raport będzie w pełni wiarygodny. Detektyw może dodatkowo współpracować z adwokatem. Pomoże w znalezieniu świadków, którzy będą zeznawali podczas rozprawy. Wszystko to zwiększa szansę na korzystny wynik rozprawy z orzekaniem o winie. Za dowody winy uznaje się m.in. zdjęcia, nagrania audio i video, billingi rozmów telefonicznych, wydruki e-maili i wysłanych wiadomości SMS, sprawozdanie sporządzone przez detektywa, historię konta, kopie paragonów i rachunków, a także zeznania świadków. Profesjonaliści przygotują indywidualną strategię dostosowaną do potrzeb konkretnej sprawy. Takie usługi oferuje m.in. nasza agencja. Rozwód z orzekaniem o winie to stresujące wydarzenie, dlatego warto choć trochę ułatwić sobie ten czas i zyskać przewagę podczas rozprawy. Powierzając zbieranie dowodów profesjonaliście można być pewnym, że wykona on swoje zadanie w najlepszy możliwy sposób i zwiększy szansę na pomyślne zakończenie sprawy.
 

© Agencja detektywistyczna Niewidzialni 2024.

Detektyw, Agencja detektywistyczna, Śledzenie, Zdrady, Niewidzialni
Detektyw, Agencja detektywistyczna, Śledzenie, Zdrady, Niewidzialni
Detektyw, Agencja detektywistyczna, Śledzenie, Zdrady, Niewidzialni
Detektyw, Agencja detektywistyczna, Śledzenie, Zdrady, Niewidzialni
Detektyw, Agencja detektywistyczna, Śledzenie, Zdrady, Niewidzialni

 

Agencja Detektywistyczna Niewidzialni
Piwowar & Szendzielorz Spółka JawnaAdres siedziby:

ul. Klonowa 95A/LU3
25-553 Kielce.


NIP: 9592046459
REGON: 389989720

Sąd Rejonowy w Kielcach
X Wydział Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000922772

 


Numer rachunku bankowego agencji:

96 1140 2004 0000 3102 8175 3419 mBank

 


Spotkania odbywają się wyłącznie po wcześniejszym umówieniu.

Polub nas na naszym Fanpage'u i  bądź na bieżąco.
 

Nowe zgłoszenia i bieżąca obsługa klienta:

Od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00 - 20.00

 

 

Posiadamy wpis do rejestru działalności detektywistycznej regulowanej o numerze RD-119/2021 dokonany przez  
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Kontakt za pośrednictwem infolinii lub formularza kontaktowego.


(+48) 41 375 72 37.